การฝังเส้นผมที่ทำโดยใช้ใยสังเคราะห์ (Synthetic hair grafting)

นิยมทำกันมากในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ถูกห้ามใช้ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการติดเชื้อหลังจากฝังใยสังเคราะห์ ขณะนี้ทางบริษัทพยายามดัดแปลงใยสังเคราะห์ใหม่ให้มีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อย ที่สุด เพื่อเส้นผมจะได้ติดอยู่นานและไม่เกิดปัญหาการติดเชื้อ ดิฉันมีเพื่อนแพทย์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งรู้จักกันมานานเกือบ 10 ปี ซึ้งตัวเขาเองก็ใช้วิธีนี้มาตั้งแต่เขาอายุ 35 ปีจนปัจจุบัน อายุ 66 ปี เขาบอกว่าตัวเขาไม่มีปัญหา แต่จะต้องหมั่นเพิ่มไฟเบอร์ผมเพราะมันจะหลุดเป็นช่วง
 
Why come to Anderson
No one can do it as good as us.
No nasty suprises.
No force issue of membership

Our results will tell the story.
 
The Best Price!
Come to us and we'll save you
whole lots of money
and not to
mentioned our updated latest
models of hair sytems.
 
Emagine…. Getting your hair back
You heard us right get back your hair.
You are in good hands with us. You'll get
back that confidence walk again after you
come and visit us.
When do I know is time
to do Hair Sytems?

Don't be shy and send us an email or call us and we'll answer all of your questions and all your needs.
ผมบาง, ศีรษะล้าน, ผมร่วง, ทอผมหนา, เพิ่มผมหนา, วิกผม, แฮร์พีซ, แก้ปัญหาผมบางศีรษะล้าน, ยาปลูกผม, แอนเดอร์สัน