Language Select : Thai | Eng

แอนเดอร์สัน แฮร์ เซ็นเตอร์
แอนเดอร์สัน แฮร์ เซ็นเตอร์ จัดตั้งโดยกลุ่มคนที่มีปัญหาศีรษะบางและล้าน ซึ่งเคยได้ใช้แฮร์พีฃจากสถาบันอื่นๆ แต่ไม่   ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์แอนเดอร์สัน แฮร์ เซ็นเตอร์นี้ เพื่อรองรับความพึงพอใจของตัวเองและลูกค้า ทีมงานได้จัดหาโรงงานผลิตแฮร์พีฃ ที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมถึงได้ศึกษาหาข้อมูลด้าน Hair System จนสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ รวมถึงมีสินค้าในสต๊อกเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการแบบเร่งด่วน ได้พัฒนาตัวสินค้าให้มีความทันสมัย ทัดเทียมกับต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา และ แถบยุโรปและญี่ปุ่น เป็นต้น ได้มีการพัฒนารูป แบบ Design และวิธีการยึดติดของแฮร์พีชได้แน่น และ เนียนขึ้น โดยลูกค้าสามารถทำเองได้อย่างง่ายดาย
 
เป้าหมาย
  • ทีมงานได้จัดหาวัสดุการผลิตที่มีคุณภาพ
  • ราคาของเราไม่แพงเหมือนกับสถาบันอื่นๆ
  • ไม่ผูกมัดลูกค้าด้วยระบบสมาชิกซึ่งทางศูนย์เรายินดีให้คำแนะนำและสอนวิธีการจัดการด้วยตนเอง
  • ทางเราเชื่อว่าการให้ความรู้และวิธีการดูแลตนเอง ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น
 
 
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้ความรู้และมอบสิ่งดีมีคุณภาพแก่ท่านลูกค้าทุกท่าน
 แอนเดอร์สัน แฮร์ เซ็นเตอร์

 

 
HOME l ABOUT US l HAIR REPLACEMENT l HAIR SYSTEM l HAIR ACCESSORIES l PRICE l CONTACT US l WEB BOARD
 
ANDERSON HAIR CENTER
อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์
  ชั้น 17 ห้อง 1708 ซอยถนนสุขุมวิท 63
BTS สถานีเอกมัย  (E7) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัมนา กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 02 714-0118 มือถือ : 081-750-5287
เว็บไซต์ : http://www.andersonhair.com E-mail :  info@andersonhair.com